MotoCross 27. MAI 2023

 

 

Wir weisen darauf hin, dass wir im Sinne des Umweltschutzes Geräuschemissions-Messungen durchführen lassen. Das vom DMSB festgelegte gültige Geräuschlimit muss unbedingt eingehalten werden: Maximal 96dB(A), (94 dB(A) für 4-Takt Motoren).

Unsere Richtlinien zur Streckenbenutzung sind zwingend einzuhalten !

Downloads:
Ausschreibung
Zeitplan

Anmeldung / Registration / Registrace / Registrácia: 
– Vorstart.de (Deutsch)
– Vorstart.de (Englisch per translate.google.com)
– Vorstart.de (Tschechisch per translate.google.com)
– Vorstart.de (Slowakisch per translate.google.com)


→ Bitte geben Sie bei der Anmeldung unbedingt die Daten Ihres Transponders an, damit wir den Bedarf an Leihtranspondern ermitteln können.
⇒ Transponder können für 10,00 € ausgeliehen werden.

→ When registering, please be sure to provide the data of your transponder so that we can determine the need for rental transponders.
⇒ Transponders can be borrowed for €10.00.

→ Při registraci nezapomeňte uvést údaje o svém transpondéru, abychom mohli určit potřebu zapůjčení transpondérů.
⇒ Transpondéry je možné zapůjčit za € 10,00.
→ Pri registrácii nezabudnite uviesť údaje o vašom transpondéri, aby sme mohli určiť potrebu prenájmu transpondérov.
⇒ Transpondéry je možné zapožičať za 10,00 €.


Zur Klasseneinteilung:

* Teilnehmer / Klassen (2- oder 4-Takt Motorräder, der Hubraum ist nicht festgelegt)*
1. Classic: Fahreralter bis 50, bis 60, bis 66, ab 66
2. Twin-Shock: Fahreralter – 50 / 50 +
3. EVO pre 90: Fahreralter – 50 / 50 +
4. Super EVO

Startberechtigt sind alle Fahrer ab 18 Jahre. Jeder Fahrer bestätigt dem Veranstalter das er über eine Versicherung verfügt.

*Technik und Motorräder*
1. Classic Motorräder: Bj vor dem 1.1.1974 – Es dürfen keine maßgeblichen Veränderungen vorgenommen werden.
2. Twin Shock Motorräder: 2 Federbeine, Luftkühlung, Trommelbremsen, herkömmliche Gabelbauart (Yamaha und Kramer dieser Baujahre mit Dreieckschwinge)
3. EVO Motorräder: Bis Modeljahr 1990
4. Super EVO Motorräder: Bis Bj 1996 und Baugleich ( keine Alurahmen)

Bei Durchführung des Pro Wettbewerb werden 2 Trainings und 2 Läufe á 15 min plus 1 Runde gefahren. Je nach Klassenstärke kann der Veranstalter Klassen zusammenlegen. Die Klassen werden getrennt gewertet.


Classification

*Competitors / Classes: 2-Stroke or 4-Stroke Engines, no Limit of Cubic Capacity*
1. Classic: Age of Riders under 50, under 60, under 66, over 66
2. Twin-Shock: Age of Riders – 50 / 50 +
3. EVO pre 90: Age of Riders – 50 / 50 +
4. Super EVO

Classic Motocross Events are primarily for the Maintenance and care of the cultural motoring Heritage.
Entitled to start are all Riders from 18 years.
Each Rider confirms to the Organizer that he has insurance.

*Technical Regulations of Motorbikes*
The Motorbikes should be as original as possible.
1. Classic Motorbikes: Manufactured up to 1.1.1974. No significant Changes may be made.
2. Twin Shock Motorbikes: With 2 rear Shock Absorbers, Air cooled, Drum Brakes, conventional Forks (Yamaha and Kramer of these years of manufacture with triangle swingarm)
3. EVO Motorbikes: Model Years up to 1990
4. Super EVO: Model Years up to 1996

* Running of the Event:*
There are 2 Practice-Sessions and 2 Races of 15 minutes plus 1 Lap.
Depending on the Number of Riders present, the Organizer can merge Classes or carry out preliminary Heats.
The Classes are classified separately according to Age Groups.


Pro rozdělení třídy:

* Účastníci / třídy (2- nebo 4-taktní motocykly, zdvihový objem není specifikován)*
1. Klasika: věk řidiče do 50, do 60, do 66, od 66
2. Twin-Shock: Rider Age – 50/50+
3. EVO před 90 lety: Věk řidiče – 50 / 50 +
4. Super EVO

Všichni řidiči starší 18 let mohou startovat. Každý jezdec potvrzuje pořadateli, že má pojištění.

*technologie a motocykly*
1. Klasické motocykly: Bj před 1. 1. 1974 – Nesmí být prováděny žádné podstatné změny.
2. Motocykly se dvěma tlumiči: 2 pružinové vzpěry, vzduchové chlazení, bubnové brzdy, konvenční konstrukce vidlice (Yamaha a Kramer těchto let konstrukce s trojúhelníkovým kyvným ramenem)
3. Motocykly EVO: Do modelového roku 1990
4. Motocykly Super EVO: Do Bj 1996 a identické konstrukce (žádné hliníkové rámy)

Při provádění soutěže Pro se jezdí 2 tréninky a 2 jízdy po 15 minutách plus 1 kolo. V závislosti na velikosti třídy může organizátor třídy kombinovat. Třídy jsou bodovány samostatně.


Pre rozdelenie triedy:

* Účastníci / triedy (2- alebo 4-taktné motocykle, zdvihový objem nie je špecifikovaný)*
1. Klasika: vek vodiča do 50, do 60, do 66, od 66
2. Twin-Shock: Rider Age – 50/50+
3. EVO pre 90: Vek vodiča – 50 / 50 +
4. Super EVO

Oprávnení štartovať majú všetci vodiči starší ako 18 rokov. Každý jazdec potvrdzuje organizátorovi, že má poistenie.

*technológia a motocykle*
1. Klasické motocykle: Bj pred 1. 1. 1974 – Nesmú sa vykonávať žiadne významné zmeny.
2. Motocykle s dvojitým tlmičom: 2 pružinové vzpery, vzduchové chladenie, bubnové brzdy, konvenčný dizajn vidlice (Yamaha a Kramer týchto rokov konštrukcie s trojuholníkovým kyvným ramenom)
3. Motocykle EVO: Do modelového roku 1990
4. Motocykle Super EVO: Do Bj 1996 a identická konštrukcia (žiadne hliníkové rámy)

Počas súťaže Pro sa jazdia 2 tréningy a 2 jazdy po 15 minút plus 1 kolo. V závislosti od veľkosti triedy môže organizátor triedy kombinovať. Triedy sa bodujú samostatne.